Siin saad kirjeldada, kuidas me Sinu abistamisega toime tulime ja mida võiksime teha paremini. Sinu hinnang aitab meil oma tööd kannatanute huvides täiustada. Oodatud on nii kriitika kui ka head sõnad meie töö kohta.

NB! Tagasisidevormi kaudu ei saa kuriteost teavitada. Seda tuleb teha politsei kodulehel www.politsei.ee.

Kiiret abi vajavast olukorrast teata otsekohe hädaabinumbril 112.

Küsimustikule vastamine võtab umbes 10 minutit. Vastused salvestuvad ainult siis, kui oled vastanud kõigile küsimustele.

Milline on Sinu üldhinnang meie tööle?
Mis asutuse tööd soovid hinnata?

Esitame Sulle 10 väidet. Palun anna oma hinnang ja soovi korral selgita, millega jäid või ei jäänud rahule.

Seotud küsimused
Mulle selgitati kõike arusaadavalt ja piisavalt
Seotud küsimused
Toiminguid tehti kiiresti
Seotud küsimused
Tundsin ennast asutusega suheldes turvaliselt
Seotud küsimused
Minuga suheldi viisakalt
Seotud küsimused
Minuga suheldi empaatiliselt ja hinnanguid andmata
Seotud küsimused
Sain piisavalt vajalikku tuge
Seotud küsimused
Mulle selgitati, kuidas menetlusega tekkivaid kulusid hüvitatakse
Seotud küsimused
Mulle selgitati tekkinud kahjude hüvitamise võimalust
Seotud küsimused
Juhtum lahenes minu hinnangul õiglaselt
Seotud küsimused
Tunnen, et juhtum sai minu seisukohast lahendatud
Soovi korral märgi, milline kuritegu Sinu vastu toime pandi.

Täname Sind, et võtsid aja ja andsid meie tööle tagasisidet. See annab meile teada, mida tegime hästi ja mida saame teha veel paremaks.

Aitäh Sulle!